sự cho phép của máy nghiền kolkata trong himachal pradesh