cần một hàm di động để máy nghiền hình nón cho công việc ở Ấn Độ