tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế đối với xuất khẩu ngành công nghiệp máy nghiền của Trung Quốc