tình trạng của các đơn vị máy nghiền quặng sắt trong keonjhar distr