chi phí máy nghiền là hợp lý hơn nếu mua hoặc thuê